Andreas Sohlberg, enhetschef på Slöjd Stockholm och länshemslöjds-konsulenterna Stina Scott och Elin Danielsson. Med exempel från Reenactment, Gerillaslöjd, Makerrörelsen och Cosplay berättar de om hur slöjden används som redskap för att skapa samhällsförändring och egna upplevelser för unga idag. Vi inbjuder till ett samtal om de olika uttrycksformer som slöjd och handens görande tar sig i olika delar av samhället.

Mötesplats barnkultur på Musikaliska

 

Foto: Karin Alfredsson