Erika Höghede berättar om det konstnärliga utvecklingsarbete, med finansiering av Stockholms konstnärliga högskola, som hon har gjort tillsammans med Samuel Sjöblom om mediehuset Fanzingo. Vad betyder det för ungdomar när de får tillfälle att ge sina egna berättelser en digital form och berättelserna möter en publik? Ungdomarna har bland annat svarat att de får självförtroende, identitet, makt och en känsla av delaktighet. Erika tar upp frågor som: Hur hänger mediepedagogiskt arbete med barn och unga ihop med vilka som söker till konstnärlig högskola och vilka som sedan blir yrkesverksamma inom mediefältet? Vad betyder pedagogen?

Mötesplats barnkultur

Välkommen till en mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller är intresserad om att veta mer om ämnet. Här kan du mingla, diskutera och ta del av senaste nytt eller höra om nyskapande projekt och verksamheter.

Varje gång presenterar en eller flera inbjudna gäster ett intressant projekt eller en spännande verksamhet, de senaste forskningsrönen, nya kulturpolitiska reformer eller något annat högaktuellt ämne. Det handlar om olika ämnen varje gång inom något av alla kulturområden; musik, dans, film, teater, konst med mera. Efteråt fortsätter mötesplatsen med informell diskussion och mingel.

Från 16.30 kan du fika och diskutera barnkulturfrågor med likasinnade. Fika finns till självkostnadspris. Kl 17 presenterar en eller flera inbjudna gäster ett aktuellt ämne eller projekt, de senaste forskningsrönen eller någon aktuell och inspirerande verksamhet. Från ca 17.40 fortsätter informella diskussioner, tillfälle till frågor och mingel.

Anmälan

Entrén är fri och det är bara att komma, men föranmäl dig gärna till susanne.rundberg@musikaliska.com

Samarrangörer: Länsmusiken i Stockholm, Dans i Stockholms stad och län samt Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Mötesplats barnkultur