Program

13.00-13.10 Inledning
Ylva Wibaeus, ordförande i Svenska Korczaksällskapet

13.10-14.00 Korczak – hans tid och arbete med barn
Arthur Sehn, historiker
Helena Frisell, Svenska Korczaksällskapet

14.00-14.45 Barn i storstad. Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa
Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef för
Kunskapscentrum för barnhälsovård, Malmö

14.45-15.00 Paus

15.00-15.55 Med Korczak som lots. Om att arbeta med utsatta barn förr och
nu
Lars H Gustafsson, barnläkare författare, docent i socialmedicin

15.55-16.00 Avslutning
Ylva Wibaeus, ordförande i Svenska Korczaksällskapet

Halvdagen arrangeras av Svenska Korczaksällskapet, avdelningen för förskoledidaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, Polska institutet samt Centrum för barnkulturforskning.

 

Om Korczakdagen

Korczakdagen anordnas av Svenska Korczaksällskapet i samarbete med Stockholms universitet och Forum för levande historia, med stöd från Polska ambassaden. Föreläsningarna är öppna, gratis och kräver ingen föranmälan.

 

Om Janusz Korczak

Janusz Korczak var en polsk läkare, pedagog och författare som grundade och ledde två barnhem i Warszawa fram till 1942 då Korczak och hans barn fördes till koncentrationslägret Treblinka. Eftermiddagen den 18 september om utsatta barn hålls till minnet av Korczak, hans värdegrund om barns rätt till respekt och till hans pedagogiska tankar. Korczak var såväl barnläkare, författare som pedagog och en av pionjärerna i arbetet med FN:s barnkonvention. För att läsa mer om Janusz Korczak och hans liv, tankar och verk - gå in på länken till Korczaksällskapets hemsida: www.korczak.se