Hur ser ett samhälle utan konst ut? Tomt, omänskligt och kanske inte värt att leva i? Fri, experimentell och nyskapande konst gynnar kulturella och kreativa näringar. Det humanistiska perspektivet och konsten måste få ta plats och berika både människor och samhälle.

Medverkande

Lars Strannegård, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan Stockholm,
Karin Helander, professor i teatervetenskap föreståndare, Centrum för barnkulturforskning Stockholms universitet,
Gunnar Ardelius, författare och ordförande, Sveriges författarförbund,
Moderator Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalist.

 

Läs mer här.