"'Det är vi som bestämmer!' Barnkultur, makt och motstånd - Del 2"

En dryg vecka före valet finns många viktiga frågor att ställa, såsom: Vem har den verkliga makten över barnkulturen i Sverige? Vad har barnen att säga till om? Vilken barnkultur vill politikerna satsa på –  och hur mycket? Hur når barnkulturen alla – och är det ens möjligt? Hur uttrycker barns egen kultur motstånd mot den kultur vuxna skapar för dem? Och måste alla barn ta del av den kultur vi skapar åt dem – också de som inte vill?

Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Mer information och anmälan

Illustration: Emma Adbåge