Traditionens roll i barnlitteraturen: exemplet Lennart Hellsing

 Professor em. Lena Kåreland från Uppsala Universitet inledde torsdagens symposiedag med att tala om Traditionens roll i barnlitteraturen -utifrån exemplet Lennart Hellsing. Längd: 41.17 minuter (flashvideo).

Den heliga skriften. Läsrörelsen, McDonald’s och kulturarvet

 FD Magnus Persson, Docent och universitetslektor i svenska vid Lärarutbildningen, Malmö Högskola talar om Läsrörelsen, McDonald’s och kulturarvet. Längd: 39.34

Vems är historien?

 FD Kenneth Nordgren, Lektor i Historia, vid Karlstad Universitet talar om relationen mellan historia, mångfaldsfrågor och skola. Längd: 36.13