Nedan finns programmet för symposiet 2013. Symposiet resulterade i skriften Mycket väl godkänd? Vad är kvalitet i barnkulturen? som finns att beställa här.

 

Program

Onsdagen den 20 mars

10.00 – 10.30                Inledning

Karin Helander, föreståndare, Centrum för barnkulturforskning,
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
 

10.30 – 11.10                Kvalitet, vad är det?

Lars Strannegård, professor vid Handelshögskolan i Stockholm
 

11.10 – 11.25                Paus

 

11.25 – 12.15                Den goda författaren

Ulf Stark, författare
 

12.15 – 13.30                Lunch

 

13.30 – 14.10                Hur kan vi förstå kvalitet i datorspelande?

Björn Sjöblom, fil.dr., Barn- och ungdomsvetenskapliga                                                     institutionen, Stockholms universitet
 

14.15 – 15.15                 Bra eller dåligt – vem bestämmer?

Ett panelsamtal om barnkultur, kritik och kvalitet med:
Pia Huss, kritiker och kulturjournalist i bl.a. Dagens Nyheter
Malena Janson, fil.dr., barnkulturskribent, red. för Film i skolan, Svenska Filminstitutet
Margareta Rönnberg, docent, barnkulturforskare och universitetslektor i filmvetenskap, Högskolan i Gävle
Moderator Karin Helander
 

Torsdagen den 21 mars

10.00 – 10.05                 Inledning

Karin Helander, föreståndare, Centrum för barnkulturforskning

10.05 – 10.45                 Hiphop! Vägen till unga i skolan

Johan Söderman, fil.dr., i musikpedagogik, lektor mot ungdomskultur, Barndoms- och ungdomsvetenskap, Malmö Högskola

10.45 – 11.00                 Paus

 

11.00 – 11.40                 Ekonomiskt utsatta barns möte med barns kultur och barnkultur – en fråga om kvalitet?

Elisabet Näsman, professor i sociologi, Uppsala universitet
 

11.45 – 12.15                Är bara de värsta bra nog? Om olika översättningar av Astrid Lindgren

Sylvia Liseling-Nilsson, fil.dr., i Slaviska språk, Stockholms universitet
 

12.15 – 13.30                 Lunch

 

13.30 – 15.00                 Vad ska prinsessan läsa? Panelsamtal om kvalitet och värderingar i och om barnlitteraturen med:  

Per Gustavsson, illustratör och författare
Kristin Hallberg, fil.lic., barnlitteraturforskare
Jan Hansson, chef Svenska Barnboksinstitutet
Behrang Miri, artist, föreläsare, grundare RGRA – Rörelsen Gatans röst och ansikte, f.d. konstnärlig ledare för barn och unga, 
Rose Lagercrantz, författare
Moderator Karin Helander
 

Fredagen den 22 mars

10.00 – 10.05                 Inledning

Karin Helander, föreståndare, Centrum för barnkulturforskning

 10.05 – 10.45                 Från kvalitet till meningsskapande

Gunilla Dahlberg, professor i förskoledidaktik, Stockholms universitet
 

10.45 – 11.25                 Kaniner på drift. Om kultur och kvalitet i barnböcker

Boel Westin, professor, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet
 

11.25 – 11.40                 Paus

 

Barnteater och kvalitet – Stadsteaterns scen i Skärholmen

11.40 – 12.00                 Vad är kvalitet i barnteater?

Karin Helander, professor i teatervetenskap, föreståndare CBK
 

12.00 – 12.35                 ”Att gräva där en står. Och hela tiden fortsätta gräva” – att göra kvalitet ur ett Skärholmsperspektiv

Carolina Frände, konstnärlig ledare Stockholms stadsteater/Skärholmen

 12.35 – 12.55                 ”Jalla, vi ville kolla på teater” – Barns utsagor om och värderingar av teater

Ellinor Lidén, doktorand i teatervetenskap/CBK, rapport Skärholmspubliken
 

12.55 – 13.00                 Avslutning

Karin Helander, föreståndare Centrum för barnkulturforskning 

 

Symposiet resulterade i skriften Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? som går att beställa här.