"Det är vi som bestämmer!' - makt, motstånd, barnkultur"

Symposiet med det spännande temat makt och barnkultur skulle ha ägt rum i Aula Magna istället för i de mindre hörsalarna i Södra husen som tidigare år, och förhoppningen var att öka antalet åhörare. Något som inte är att tänka på under rådande omständigheter.

Illustration: Emma Adbåge

- Efter långt övervägande har vi beslutat att ställa in 2021 års barnkultursymposium, säger Malena Janson, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Vi har fått ihop ett fantastiskt bra program, med en hel rad spännande föreläsare med olika perspektiv på makt och barnkultur, och vill kunna förmedla det inför en stor publik. Den 16-18 mars 2022 kan vi förhoppningsvis göra det!

40-årsjubileum

Redan den 18 mars 2021 blir det dock festligheter. Då kommer Centrum för barnkulturforsknings 40-årsjubileum att firas precis som tidigare annonserats, men digitalt. Håll utkik efter mer information!

 

För information om Centrum för barnkulturforskning och evenemangen som nämns: vänligen kontakta föreståndare Malena Janson: malena.janson@barnkultur.su.se