Illurstration: Jakob Tuchten, Might & Delight

Sedan urminnes tider har djuren varit ett självklart inslag i barnkulturen och nästan lika länge har naturen stått som symbol för den goda barndomen. Men på senare år har någonting hänt. Visst förknippas djur och natur fortfarande med glädje, men också med förödelse i spåren av människans framfart – inte minst inom samtida barnkultur. Om detta och mycket mer handlar Centrum för barnkulturforsknings symposium 2019. Varmt välkommen till Stockholms universitet den 13-15 mars! 

 

 

Program

(med reservation för ändringar)

Program i pdf: Barnkultursymposium 2019 program (5649 Kb)

 

 

Onsdag 13 mars kl. 10.00 - 16.00 inklusive mingelfest på kvällen.

Hörsal 8

Tema: Djur

 

10.00 – 10.15 Introduktion

Magnus Öhrn, föreståndare CBK samt Malena Janson, lektor CBK och konferencier

 

10.15 – 10.55 ”I fablernas värld: djuret som människa och människan som djur”

Erik Zillén

Erik Zillén är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han skrev sin avhandling om lekens roll i Gustaf Frödings författarskap, har nyligen avslutat en stor studie om fabelgenrens historia i Sverige och undervisar bland annat på kurser i äldre barnlitteratur och i samtida ekolitteratur.

 

11.00 – 11.30 “Might & Delight: på äventyr med grävlingar och lodjur”

Jakob Tuchten (artistic director) och Joel Danielsson (studio manager)

Might and Delight är en liten Stockholmsbaserad spelstudio som producerar konstnärliga och hantverksmässigt genomarbetade interaktiva upplevelser för barn och unga. Spelen, som ofta rör sig bland djur och natur, präglas av ett personligt tilltal samt design- och genremässigt nytänkande. Bland spelen hittills finns Tiny Echo, Meadows och Shelter 1 och 2 som alla kan hittas på spelplattformen Steam. Might and Delights Jakob Tuchten har även skapat symposiets affischbild.

 

11.30 – 11.45 PAUS

 

11.45 – 12.30 ”Barn och djur - naturliga relationer? Makt, etik och kritisk djurpedagogik”

Helena Pedersen

Helena Pedersen är docent i pedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hon har skrivit böckerna Animals in Schools (Purdue University Press) och Schizoanalysis and Animal Science Education (Bloomsbury). Hon undervisar och forskar om kritisk djurpedagogik och leder nätverket GU-CAS: Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i antropocen. Hon är även medredaktör för bokserien Critical Animal Studies (Brill).

 

12.30 – 13.45 LUNCH

 

13.45 – 14.30 ”My Life as a Dog”

Meg Rosoff

Meg Rosoff är född i Boston, utbildade sig vid Harvard University och St Martin's College of Art och bodde i New York i tio år innan hon flyttade till England 1989. Efter arbete inom förlag, journalistik, politik och reklam debuterade hon med How I live Now (Så har jag det nu) 2004. Sedan dess har hon nominerats till 21 olika internationella litteraturpriser och 2016 tilldelades hon ALMA, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Hennes senaste böcker är vuxenromanen Jonathan bortom all kontroll och mellanåldersserien En duktig vovve vars andra del, En duktig vovve på vift, utkommer på svenska den 13 mars! Meg bor i London med make och två hundar. 

 

14.30 – 14.45 PAUS

 

14.45 – 15.15 ”Slingriga ormar, flaxande fåglar och äckliga insekter. Kulturella perspektiv på djurrädsla”

Helena Hörnfeldt

Helena Hörnfeldt är universitetslektor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Efter avhandlingen Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923–2007 har hon forskat om barns rädslor och hur de har förändrats över tid.

 

15.20 – 16.00 ”En fluga på väggen i ett gryt: antropomorfism och kamerans osynliggörande i naturdokumentärer för barn”

Miriam von Schantz

 Miriam von Schantz är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hennes avhandling The Doc, the Mock and the What?: Events of Realing, Mockumentalities and the Becoming-Political of the Viewing Subject undersöker vad som sker när vi inte vet om en film är dokumentär eller inte. För närvarande arbetar hon med att utveckla en filmpedagogisk metod vars syfte är att stärka förmågan till kritiskt tänkande kring filmbildens sanningsanspråk.

 

17.00-19.00 CBK och Lilla Piratförlaget: Releasefest och barnkulturmingel

(Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32. Hitta hit: https://ronnells.se/om-oss/)

CBK och Lilla Piratförlaget inbjuder alla symposiedeltagare till att fira releasen av Meg Rosoffs nya bok En duktig hund på vift på Rönnell's! Vi utlovar dryck och snacks, högläsning, författarsignering och ett samtal mellan Meg Rosoff och Janina Orlov. Välkomna!

 

 

Torsdag 14 mars 10.00 - 16.15

Hörsal 8

Tema: Natur

 

10.00 – 10.10 Introduktion

Malena Janson, lektor CBK och konferencier

 

10.10 – 10.55 ”Barndomens skogar - om naturen som fostrare”

Gunilla Halldén

Gunilla Halldén är professor emerita vid tema Barn, Linköpings universitet. Hennes forskning rör frågor om barn, föräldraskap och barndomens koppling till omsorg och till natur. Hon har bl a skrivit böckerna Den moderna barndomen och barns vardagsliv, Barndomens skogar, om barn i natur och barns natur samt Ett hem av solsken, Disa Beijer och barnträdgården som arena för socialt arbete.

10.55 – 11.10 PAUS

 

11.10 – 11.50 ”Barns utemiljöer som platser för hållbar utveckling” 

Märit Jansson

Märit Jansson är docent i landskapsplanering och universitetslektor vid SLU i Alnarp. Hennes forskning berör främst förvaltning av utemiljöer för barn och andra användare. Doktorsavhandlingen Management and use of public outdoor playgrounds från 2009 undersökte lekplatser och därefter har hon studerat barns perspektiv på skolgårdar och bostadsområden. Hon har även engagerat sig i att sprida kunskap om barns utemiljöer, bland annat genom boken Plats för lek – svenska lekplatser förr och nu samt som föreläsare och debattör.

 

11.55 – 12.20 ”Att så ett frö. Teater Tre och barnpubliken”

Sara Myrberg (konstnärlig ledare) och Anna Svensson Kundromichalis (regissör och skådespelare)

Teater Tre startades 1979 och är en mimbaserad visuell teater där rörelse, text och musik blandas. Vår målsättning är att nå ut till alla barn, oavsett social, språklig eller kulturell bakgrund. Förutom för tusentals barn på vår hemmascen och runtom i världen har vi genom åren spelat i förskolan, skolan och särskolan, liksom för barn som nyligen börjat bekanta sig med det svenska språket.

 

12.20 – 13.30 LUNCH

 

13.30 – 13.55 ”Barns relation till naturen. Smakprov ur Svenskt barnbildarkiv”

Karin Isaksson

Karin Isaksson är utbildad kulturvetare med en magisterexamen i etnologi och arbetar sedan 2010 som verksamhetsansvarig arkivarie på Svenskt barnbildarkiv. I SBBA:s samlingar finns drygt 650 000 bilder som barn upp till 20 år gjort. De äldsta bilderna i arkivet är från slutet av 1700-talet, men de flesta bilderna är från 1950-talet och fram till i dag. Arkivet finns i Eskilstuna och är en del av Eskilstuna konstmuseum.

 

14.00 – 14.45 ”Träd, gräs och stenar – naturmotiv i barns bildkulturer”

Eva Änggård

Eva Änggård är docent i Barn- och ungdomsvetenskap och har tidigare varit verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Efter avhandlingen Bildskapande – en del av barns kamratkulturer (2005) har hon arbetat med två olika forskningsprojekt tillsammans med barn som deltar i utomhuspedagogik och bl a skrivit boken Ett år i ur och skur – utomhuspedagogik i förskolan.

 

14.45 – 15.00 PAUS

 

15.00 – 16.15 ”Artdöd, miljöförstörelse och klimathot – barnens ansvar? ”

Ett panelsamtal om miljöaktivistisk barnkultur, vem som egentligen bär ansvaret för samtid och framtid samt hur vi bäst tillvaratar förändringslusta och klimatångest.

Paneldeltagare: Perikles Nalbantis, musiklärare och talesperson Föräldravrålet, Mats Söderlund, författare, och Lowe Östberg, redaktör Lilla Aktuellt.

Moderator: Lydia Wistisen, fil dr litteraturvetenskap och författare till artikeln ”Leken i antropocen. Skräpestetik i Barbro Lindgrens Lorangaböcker”  

 

Fredag 15 mars 10.00 - 13.00 

Hörsal 7

Tema: Klimat(kollaps)

 

10.00 – 10.05 Introduktion

Malena Janson, lektor CBK och konferencier

 

10.05 – 10.40 ”Mänsklighetens sista suck - en utmaning för unga vuxna.
Om klimatfantasy-trilogin Ättlingarna”
 

Mats Söderlund

Mats Söderlund är socionomen som debuterade 1992 med diktsamlingen Det står en pöbel på min trapp och som sedan dess erhållit flera priser och stipendier för sina verk. Han har varit ordförande i Sveriges Författarförbund och i KLYS, undervisar och föreläser om skönlitterärt skapande och skriver regelbundet i tidningen Skriva. Förutom Ättlingarna har han bland annat skrivit nio diktsamlingar, handboken Skriva poesi samt de feministiska essäböckerna Göra kärlek och Göra män.

 

10.45 – 11.25 "Sköna nya värld – men vad ska vi äta? Hur medier för barn och unga ser på framtidens matvanor och matproduktion"

Corina Löwe

Corina Löwe är lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet. Efter avhandlingen om östtyska barndeckare, Von Jungen Pionieren und Gangstern. Der Kinder- und Jugendkriminalroman in der DDR (2011), har hon forskat dels om litteraturdidaktiska frågeställningar, dels om storstadsskildringen och rummets betydelse i skönlitteratur för barn och ungdom. Hennes nya forskningsfält handlar om det antropocena i estetiska medier.

 

11.25 – 11.40 PAUS

 

11.40 – 12.10

”Är världen på väg mot miljökollaps eller hållbar framtid? Vad (gymnasie)ungdomar säger om miljö- och klimatfrågor” 

Kajsa Kramming

Kajsa Kramming är filosofie doktor i kulturgeografi med inriktning mot miljögeografi vid Uppsala universitet. Efter avhandlingen Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor har hon arbetat som provkonstruktör i provgruppen för nationella prov i geografi för åk 9. Därutöver har hon också varit verksam som föreläsare och influencer inom miljö- och klimatområdet.

 

12.15 – 12.40 ”Vilken är ungas roll i miljökampen?”

Lovisa Roos, ordförande Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och har funnits sedan 1947. Fältbiologerna upplever naturen och driver opinion i miljöfrågor genom att inventera skogar, skydda natur, bedriva kampanjer och mycket mer. 

 

12.45 – 13.00 Barnkultursymposium 2019 sammanfattas

Karin Helander, professor i teatervetenskap, ordförande Vitterhetsakademien och f d föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.

 

13.00 Tack för i år!