Illurstration: Jakob Tuchten, Might & Delight

Mors lilla Olle älskar en björn, Tjorvens bästis är en hund och världens mest kända tecknade figur är en mus… Sedan urminnes tider har djuren varit ett självklart inslag i estetiska uttryck för barn, och nästan lika länge har naturen stått som symbol för den goda barndomen. Men på sistone har någonting hänt. Visst förknippas djur och natur fortfarande med glädje – men också med död och förödelse i spåren av människans framfart på jorden. Vår tids barnkultur genomsyras av såväl naturromantik som miljökollaps, lantidyll som konsumtionskritik, gulliga djurungar som utrotningshot. Om detta och mycket mer handlar CBK:s högaktuella barnkultursymposium 2019. Varmt välkommen till Stockholms universitet den 13-15 mars! 

Ur programmet:

Onsdag 13 mars 10-16.30 + mingelfest på kvällen.

 

”My Life as a Dog”

Meg Rosoff, författare och ALMA-prisvinnare 2016.

 

”En fluga på väggen i ett gryt: antropomorfism och kamerans osynliggörande i naturdokumentärer för barn”

Miriam von Schantz, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap inriktning filmvetenskap vid Örebro universitet.

 

”I fablernas värld: djuret som människa och människan som djur”

Erik Zillén, docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

 

"Slingriga ormar, flaxande fåglar och äckliga insekter. Kulturella perspektiv på djurrädsla"

Helena Hörnfeldt, universitetslektor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

 

“Might & Delight: på äventyr med grävlingar och lodjur”

Jakob Tuchten, artistic director och Joel Danielsson, vd på Might and delight.

 

"Barn och djur - naturliga relationer? Makt, etik och kritisk djurpedagogik"

Helena Pedersen, docent i pedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

 

 

Torsdag 14 mars kl 10-16.15

 

”Barndomens skogar - om naturen som fostrare”

Gunilla Halldén, professor emerita vid tema Barn, Linköpings universitet.

 

”Barns utemiljöer som platser för hållbar utveckling”

Märit Jansson, docent i landskapsplanering och universitetslektor vid SLU i Alnarp.

 

”Barns relation till naturen. Smakprov ur Svenskt barnbildarkiv”

Karin Isaksson, arkivarie Svenskt barnbildarkiv (SBBA)

 

"Träd, gräs och stenar – naturmotiv i barns bildkulturer"

Eva Änggård, docent i barn- och ungdomsvetenskap och har tidigare varit verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

 

"Artdöd, miljöförstörelse och klimathot – barnens ansvar?"

Ett panelsamtal om miljöaktivistisk barnkultur, vem som egentligen bär ansvaret för samtid och framtid samt hur vi bäst tillvaratar förändringslusta och klimatångest.

Paneldeltagare och moderator meddelas senare.

 

 

Fredag 15 mars 10-13.

 

”Är världen på väg mot miljökollaps eller hållbar framtid? Vad (gymnasie)ungdomar säger om miljö- och klimatfrågor”

Kajsa Kramming, filosofie doktor i kulturgeografi med inriktning mot miljögeografi vid Uppsala universitet.

 

Mänsklighetens sista suck - en utmaning för unga vuxna. Om klimatfantasy-trilogin Ättlingarna”

Mats Söderlund, författare.

 

"Sköna nya värld – men vad ska vi äta? Hur medier för barn och unga ser på framtidens matvanor och matproduktion"

Corina Löwe, lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet.

 

Barnkultursymposium 2019 sammanfattas

Karin Helander, professor i teatervetenskap och fd föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.