Nedan finns programmet för symposiet 2015. Symposiet resulterade i skriften Ordning och reda, konsten på fredá! Om fostran, marknad och barnkultur (red. Eva Söderberg) som finns att beställa här.

Program

Onsdagen den 18 mars

10.00 – 10.30  Inledning

Vicerektor Karin Helander
Suzanne Osten, regissör och Sveriges första barnfilmsambassadör

10.30 – 11.15  Barns vilja växer… Från barnperspektiv till barnets perspektiv till barnism

Lars H Gustafsson, barnläkare och författare

11.30 – 12.15  Kaninen i sopnedkastet. Att lära för livet med filmpedagogik

Malena Janson, fil.dr i filmvetenskap, samordnare Barn & unga, Svenska Filminstitutet

12.15 – 13.30  Lunch

13.30 – 14.15  Do-It-Yourself som en grund för lärande och inkludering

Erik Hannerz, fil dr sociologi, subkulturforskare, Lunds universitet

14.25 – 15.05  Ordning och reda? Pengar på freda´: Om barnmuseum, kulturarv och pengar

Anna Sparrman, professor Tema Barn, Linköpings universitet

15.10 – 16.00  Bland rustningar och bisonskallar – om kulturarv, fostran och marknad

Ett samtal med Anna Sparrman, professor Tema Barn, Linköpings universitet, Malin Grundberg, museichef, Livrustkammaren och Joachim Morath, museipedagog, Etnografiska museet. Moderator: Karin Helander


Torsdagen den 19 mars

10.00 – 10.10  Inledning

Eva Söderberg, föreståndare, Centrum för barnkulturforskning

10.10 – 10.50  ”Grattis! du har gjort ditt första inköp” –marknadens fostran i barns medievärldar

Ylva Ågren, doktorand Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

11.00 – 11.40  Lustfyllt skrivande, livslångt lärande

Reza Saleh, programansvarig Berättarministeriet

11.50 – 12.30  Kultur och utbildning/kulturutbildning för syriska barn

Annika Rabo, professor i socialantropologi

12.30 – 13.45  Lunch


13.45 – 14.05  Om fostran och scenkonst- en kort introduktion

Karin Helander, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet

14.05 – 14.50  ”Vad gör ni här?” – Om skådespelaren i klassrummet.

Niklas Hald, skådespelare, fil dr, konstnärlig forskning

15.00 – 15.45  Varför skall du vidga dina vyer

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

 

Fredagen den 20 mars

10.00 – 10.05  Inledning

Karin Helander, Centrum för barnkulturforskning

10.05 – 10.45  Scenrum/Klassrum eller Like a bridge over troubled waters. När konstnärer, lärare och dramapedagoger samverkar

Sofia Balic, dramapedagog, projektledare Kulturskolan, doktorand i utbildningsvetenskap

10.50 – 11.30  ”Du är väl lärande, lilla vän? Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken.

Åsa Pettersson, fil.dr, universitetslektor i bildproduktion, Högskolan Dalarna

11.45 - 12.45   Konst och lärande – om universum, död, våld och barns rättigheter

Ett samtal om facklitteratur och appar för barn tillsammans med Jonathan Lindström, barnboksförfattare/illustratör och Pernilla Stalfelt, barnboksförfattare/illustratör. Moderator Karin Helander.

12.45 – 13.00  Avslutning

Karin Helander