Symposierna är öppna för alla som känner sig lockade, och pågår som regel i tre dagar. De är gratis, kräver ingen föranmälan och äger rum på våren i någon av hörsalarna på Stockholms Universitet. Symposierna ingår även i undervisningen på kursen Barnkultur II.

Symposiernas ämnen har varierat under årens lopp, med den gemensamma nämnaren att de alla handlat om barn och kultur. Inom denna ram är spelrummet stort, så vitt skilda ämnen som barndomens historia, barnkultur i skilda världar, skräpkultur för barn och barns lek har avhandlats.

Hittills har alla symposier resulterat som antologier i en skriftserie. Tar du en titt på skriftserien får du också en överblick av vilka ämnen som har behandlats. 

Här kan du läsa mer om våra senaste symposier.

Nästa symposium äger rum den 13-15 mars 2019.