Höstlöv

Tvärforskardagen erbjuder möjligheten att presentera och/eller ta del av aktuella forskningsprojekt samt är ett tillfälle för att skapa nya kontakter. Vanligvis skickas de papers vi fått till en opponent, det vill säga någon som läser och kommenterar texten lite noggrannare. Givetvis finns också möjlighet att presentera ett pågående projekt utan ett på förhand insänt paper.

Är du intresserad av att delta på kommande tvärforskardagar eller vill ha mer information kontakta Malena Janson: malena.janson@barnkultur.su.se

 

Nästa tvärforskardag äger rum fredagen den 9 oktober 2020, mer information kommer.