̶  CBK har främjat och spridit angelägen forskning utifrån en mängd perspektiv, från barndomshistoriska aspekter till aktuella samtidsfrågor. CBK har också uppmärksammat barns egna röster samt byggt viktiga broar mellan teori och praktik.

Barnkulturens olika former

Illustration: Teresa Tingbrand

I dag ges på CBK en unik utbildning och hit vänder sig journalister, tjänstemän och kulturarbetare för expertkunskap. Flera olika evenemang arrangeras också för allmänheten. Barnkulturämnet har delvis förändrats genom åren, menar föreståndare Malena Janson:

̶  Med ”barnkultur” avser vi böcker, datorspel och teater för barn – men också lek, tiktokande och roliga historier. Det är väldigt spännande att studera rörelserna mellan dessa, som hur barn plockar teman från filmens värld och sedan gör dem till sina. Mycket av lek och bildskapande är ju ett slags fan fiction.

Makt och motstånd i barnkulturen

En annan central aspekt av ämnet är hur barnkulturen speglar samtidens barndomsideal. Den kultur som skapas för barn är nästan alltid fostrande och berättar mer om vuxnas föreställningar, önskningar och ideal än om verkliga barn.

̶  Genom att studera kultur för barn får vi syn på vuxnas idéer om hur barn är och bör vara. Gärna glada, söta, lagom busiga. Vänder vi i stället blicken mot barns lekkultur kan vi se hur barn gör motstånd mot just dessa idéer. Det kan verkligen få en att fundera över maktrelationerna mellan barn och vuxna, menar Malena Janson.

Läs mer:

Festligt när CBK firar 40 år

Läs också "Centrum för barnkulturforskning - 40 år av fokus på barns röster" på Samhällsvetenskapliga fakultetens webb.