I katalogen presenteras den senaste inventeringen av pågående forskning. Katalogen bygger på de enkätsvar vi fått in från de humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna. Den finns att ladda ned här:

 
Forskarkatalog

 

Pågående forskning om barn vid Stockholms universitet 2010 (245 Kb) (PDF)

Saknar du dig sjäv i katalogen så fyll gärna i blanketten du finner under Forskningsinventering.

För vidare information och vid eventuella frågor kontakta
Moa Wester 08 -16 36 87 eller via moa.wester@barnkultur.su.se