Motiveringen löd:

 

"Med små resurser tar enheten sig an stora utmaningar och lyfter fram vikten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och samverkan med samhället för att skapa goda möjligheter för studenterna att ta tillvara sin utbildning. Centrum för barnkulturforskning har arbetat på ett medvetet sätt med bedömning och examination och har utvecklat varierade examinationsformer som främjar förståelse, helhetsperspektiv och högre kunskapsnivåer hos studenterna. Med olika åtgärder främjas breddad rekrytering, studentinflytande och alumniverksamhet.