Centrum för barnkulturforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
Ulrika Lind

Mötesplats barnkultur 18/11: Sjungande barn – för alla barns rätt till sin röst

Kvällens gästföreläsare är Ulrika Lind som är projektledare för projektet och det nationella uppropet Sjungande barn, som Kungliga Musikaliska Akademien har startat. Musikens roll i undervisning och läroplaner har minskat och många är oroliga för att barn inte längre får tillgång till sina röster.

Blomma /Sally 4 år

Utbildning i Barnkultur ger både bredd och spets

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Sara_Grip_student_Barnkultur_CBK.JPG

Intervju med Sara Grip, barnkulturstudent

Sara Grip studerar på kulturvetarprogrammet och har valt barnkultur som huvudämne. Läs mer om varför hon valde barnkultur, hur hon upplever sina studier och vad hon har för drömmar och planer.