Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)
Liten flicka med dockvagn på förskolans utegård

Vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) finner du Förskollärarprogrammet, Förskolläraprogrammet för barnskötare och dess föregångare inom tidigare Lärarprogrammet. Förskoledidaktik är ett forskarutbildningsämne, och inom detta ämne ges bland annat Forskarskola för förskollärare.

Kontakta avdelningen FUFF

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A
Hitta till oss

Föreståndare för avdelningen
Anna Palmer
Biträdande föreståndare
Hillevi Lenz-Taguchi

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Ida Bertell (studentärenden, kurs- och utbildningsplanering)
Katarina Lindén (utbildningsplanering, tillgodoräknanden, dispanser, kursplaner)
Ulrika Munck Sundman (VFU-ärenden)
Helena Bergström (personalärenden och utbildningsplanering)

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Studentkontakt
Studentexpedition
Studie- och karriärvägledaning