Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)
Barn som dokumenterar sin lek med hjälp av en padda.

Vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) finner du Förskollärarprogrammet, Förskolläraprogrammet för barnskötare och dess föregångare inom tidigare Lärarprogrammet. Förskoledidaktik är ett forskarutbildningsämne, och inom detta ämne ges bland annat Forskarskola för förskollärare.

Kontakta avdelningen FUFF

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A
Hitta till oss

Föreståndare för avdelningen
Anna Palmer

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Ida Bertell (kurs- och utbildningsplanering, personalärenden, utbildningsplanering
Masterprogram i förskoledidaktik)
Johanna Unga (för förskollärarutbildning och kurser i förskoledidaktik)
Katarina Lindén (timanställningar, avtal, tillgodoräknanden, dispenser självständigt arbete, kursplaner)
Ulrika Munck Sundman (VFU-ärenden)

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Studentkontakt
Studentexpedition
Studie- och karriärvägledaning