Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

Kontakta avdelningen FUFF

Besöksadress
Frescati Hagväg 16 B
Hitta till oss

Föreståndare för avdelningen
Anna Palmer
Biträdande föreståndare
Hillevi Lenz-Taguchi

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Anna Westberg Broström (studentärenden, kurs- och utbildningsplanering)
Ulrika Munck Sundman (VFU-ärenden)
Helena Bergström (personalärenden och utbildningsplanering)

Studierektor forskarutbildning
Margareta Aspán

Studentkontakt
Studentexpedition
Studie- och karriärvägledare för förskollärarutbildning