Barn balanserar tillsammans utomhus

Vid avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) finns ämnena barn- och ungdomsvetenskap och fritidspedagogik och fritidshemspedagogik

Program som ges vid avdelningen är Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Avdelningen ger även många fristående kurser inom barn- och ungdomsvetenskap och fritidshemspedagogik.

Forskningsområden som är knutna till avdelningens ämnen är barn- och ungdomsvetenskap och fritidshemspedagogik. Forskningsområdet barn- och ungdomsvetenskap är ett forskarutbildningsämne. Flera forskningsprojekt är knutna till forskare inom avdelningen.