Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Lilian Thuram

"En bra lärare kan förändra världen"

Lilian Thuram, hedersdoktor vid Stockholms universitet och världskänd fotbollsspelare, inbjuder alla lärarstudenter till föreläsning och samtal om hur vi kan jobba i klassrummet med frågor om demokrati och tolerans.

BUVs Studentråd

Påverka din utbildning!

Studentrådet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) jobbar för ökat studentinflytande i frågor som rör alla utbildningar vid instituionen. Om du vill vara med och påverka och förbättra din utbildning, gå med i studentrådet! 

Logga UKÄ

Forskarutbildningen får omdömet hög kvalitet

Forskarutbildningen på BUV har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Utbildningen fick omdömet - Hög kvalitet. Styrkor som lyfts fram är en stark, dynamisk och utvecklingsorienterad forskningsmiljön.

Kurser och program

Alla utbildningar Till utbildningskatalogen
Institutionen på Facebook
Kurshemsidor: schema och kursplan