Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Tre kvinnliga studenter promenerar på gata i Stockholm. Foto: Niklas Björling.

Bli fadder till en utbytesstudent i höst!

Som fadder får du möjlighet att lära känna lärarstudenter från andra länder, träna språkkunskaper, få nya perspektiv på läraryrket samt meriter för eventuellt egna utbytesstudier eller framtida arbetsliv.

Kvinna som deltar i onlinemöte. Foto: Alexandr Davydov/Mostphotos.

Fortsatt webbaserad undervisning i höst

Undervisningen vid universitetet kommer fortsatt att ske i huvudsak webbaserat fram till den 31 oktober 2021, enligt rektors beslut. Fortsatt gäller inga salstentamina eller undervisning med fler än åtta personer på campus.

Kvinlig lärare stå roch håller föredrag frmaför whiteboard i klassrum. Foto Eva Dalin.

VFU-kursintroduktion för handledare och studenter

Du som är VFU-handledare välkomnas att delta i VFU-kursens introduktionsseminarie för att få del av viktigt information inför uppdraget. Vissa seminarier riktar sig enbart till handledare med fokus på handledning och bedömning i VFU.

Öppettider för institutionens lokaler

Institutionens lokaler vid Svante Arrhenius väg 21 A är nu öppna för studenter som har schemalagd campusundervisning. Mer information om vad som gäller vid campusförlagd undervisning hittar du på din kurs Athenasida.

Övriga som vill besöka institutionen är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon.

 

Hitta din utbildning
Institutionen på Facebook
Kurshemsidor: schema och kursplan