Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap

Termin 1

Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp (UB10MP)
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp (BKK001) Kursen ges vid CBK
Forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp (UB11MP)

Termin 2

Etnografisk metod och analys, 7,5 hp (UB405F)
Narrativ analys: berättande om och av barn och unga, 7,5 hp (UB449F)

Termin 3

Analys och vetenskaplig tillämpning inom barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp
Att intervjua barn och ungdomar, 7,5 hp (UB447F)

Termin 4

Examensarbete för masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap 30 hp (UB450F)

__________________________________________________________________________

Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter

Termin 2

Teori, metod och etik inom barnforskning: etnografiska perspektiv, 7,5 hp (UB448F)
Narrativ analys: berättande om och av barn och unga, 7,5 hp (UB449F)

Termin 3

Att intervjua barn och ungdomar, 7,5 hp (UB447F)
Metod, analys och vetenskaplig tillämpning, 7,5 hp (UB445F)
Fältarbete inom barnets bästa och mänskliga rättigheter, 15 hp (UB446F)

Termin 4

Examensarbete för masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap 30 hp (UB450F)