Fotograf: Eva Dalin
Fotograf: Eva Dalin

Kursen innehåll

I kursen, som ges på kvartsfart, behandlas handledaruppdraget för förskollärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning med syfte att utveckla deltagarnas handledarkompetens. Undervisningen sker i sex lärarledda obligatoriska seminarier (ca 1/mån) som fokuserar handledningsstrategier, organisering av VFU i relation till examensmål för förskollärarexamen, reflekterande didaktiska handledarsamtal, etiska aspekter på handledning samt formativ och summativ bedömning av professionsutveckling. Dessutom tillkommer mellanliggande arbete i studentarbetslag där lärplattformen Mondo utgör en kommunikationskanal. Deltagarnas egen lärarpraktik, studenterfarenheter/handledarerfarenheter samt formulering av frågeställningar rörande handledaruppdraget utgör utgångspunkt för gruppdiskussioner och gemensam bearbetning av kurslitteraturen och dess centrala begrepp. ​Kursen examineras genom en individuell skriftlig resonerande text om handledaruppdraget.

Kursen ges

Varje termin på 25 %. Campusförlagd undervisning.

I särskilda fall efter överenskommelse med kommun kan kursen även ges på plats ute i kommunen. Kontakta vfu@buv.su.se för mer information.

Kursperiod

VT18: Period A-D, mitten av februari till slutet av maj

Behörighetskrav

Fr.o.m. vårterminen 2018 gäller följande Särskild behörighet:

För tillträde till kursen krävs förskollärarexamen alternativt förskollärarlegitimation.

Ansökan

När du söker via Stockholms universitets webbkatalog, länkas du direkt vidare till rätt anmälningstillfälle för kursen via www.antagning.se.

Läs mer om hur du gör din ansökan till kursen och vad du bör tänka på gällande behörighet

Obs! För dig som ska studera kursen i din kommun kommer information om särskilt ansökningsförfarande skickas via mejl.

Kursanvisningar

 

Vårterminen 2018

Kursplan
Kursbeskrivning UB312F VT18 (348 Kb)

Välkomstbrev Campus VT18 (507 Kb)
Välkomstbrev Enskede/Årsta/Vantör

Välkomstbrev Sollentuna

Välkomstbrev Sundbyberg/Upplands-Bro

Kurslitteratur VT18 (164 Kb)

 

Höstterminen 2017

Kursplan HT 17

Kursbeskrivning HT17 UB311F (348 Kb)

Välkomstbrev Campus HT17 (325 Kb)

Välkomstbrev Haninge HT17 (339 Kb)

Välkomstrev Vallentuna HT17 (339 Kb)

Välkomstbrev Östermalm/Kungsholmen/Södermalm HT17 (339 Kb)

 

 

 

Examination HT17

EX01: 12/1 2018

Omexamination HT17

EX01: 28/2 2018

 

Kontakt

Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

Kursansvarig lärare:

Birgitta Hammarström Lewenhagen, e-post: birgitta.hammarstrom-lewenhagen@buv.su.se

Kursadministratör:

Erika Holst, e-post: erika.holst@buv.su.se

Läs mer

En lyckad terminsstart (2031 Kb)

Skapa universitetskonto (148 Kb)