Vårterminen 2017

Etnografisk forskning, 7,5 hp

Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp

Narrativ analys: berättande om och av barn och unga, 7,5 hp

Teorier i barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp

Forskningsetik 7,5 hp


Höstterminen 2017

Att intervjua barn och ungdomar 7,5 hp

Diskursanalys, 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodologier i förskoledidaktik

Institutionsövergripande kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutionsövergripande kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten