Se webbfilmen och alla frågor

Se webbfilmen och svaren på många frågor ställda till Karin

Grundlärare fritidshem har en viktig roll för barnen

Som grundlärare i fritidshem spelar du en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande. En viktig del av fritidshemmet verksamhet består av skapande arbete och lek. Fritidshemmets verksamhet hjälper skolan både tids- och innehållsmässigt genom att ordna aktiviteter som på olika sätt knyter an till arbetet med läroplanens mål.

Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i skolan och att pröva på rent praktiskt. Att läsa, skriva och räkna ingår i många aktiviteter. Exempelvis:

 • När barnen spelar sällskapsspel
 • När det behövs mätas mängden varm choklad inför en utflykt
 • När barnen ska förbereda sig inför olika uppträdanden
 • När det behövs mått och mängdenheter vid till exempel bakning

Det finns många sätt att stärka elevers förståelse för matematik och färdigheter, lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Barns utveckling

Under utbildningen studerar du barns sociala utveckling och lek, och du får lära dig hur du arbetar med gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. I utbildningen ingår även studier i:

 • Barns kommunikation och språkutveckling
 • Barns förhållande till digitala medier
 • Naturvetenskap
 • Estetiska gestaltningsformer och processer
 • Kommunikativa verktyg
 • Utomhuspedagogik
 • Bedömning och betygsättning

Du kan välja en egen inrikting; bild, musik eller idrott

Som grundlärare i fritidshem blir du också lärare i ett praktiskt-estetiskt ämne. Från förskoleklass upp till årskurs sex. Du läser ditt ämne sammantaget under en termin. De olika intriktningarna är:

 • Bild och form
 • Musik
 • Idrott och hälsa

Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete, vars syfte är att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till yrkesutövningen.

Praktik i verkligheten (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det betyder att du deltar i ett fritidshems och skolas verksamhet. Under VFU:n får du möjlighet att använda det du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som grundlärare i fritidshem.

Mer information om utbildningen och hur du anmäler dig

Utbildningen består av fyra ämnesområden. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och pågår under sex terminer. Följande ämnesområden ingår i utbildningen:

Hur ansöker jag?

Gå in på den länk som har den inriktning på Grundlärarprogrammet som du vill gå.

Anmälningsningsperioder för höst- och vårtermin

 • 15 mars - 15 april till höstterminen

 • 15 september - 15 oktober till vårterminen

Behörighetskrav

För att studera på universitetet behöver du vissa förkunskaper, för grundlärarprogrammet är det Grundläggande behörighet och Särskild behörighet i engelska och samhällskunskap.

Områdesbehörighet 6A eller A6a, Grundläggande behörighet

Särskild behörighet:

 • Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A eller
 • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2

Vad händer efter min anmälan?

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se. Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

Reservantagning

Kursadministratören kallar reserver i turordning om det blir lediga platser. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon. Läs mer om vad som gäller vid reservantagning.

Kontakt

Om du har fler frågor om programmet kontakta Sebastian Andersson, studie- och karriärvägledare.

Har du frågor om behörighet, kontakta antagningen vid Stockholms universitet.

Studierektor och programansvarig: Anna-Lena Ljusberg