BK00II Barnkultur II
BKII10 Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur
UB307F Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling
UB308F Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande
UB309F Förskoledidaktik med inriktning mot matematik
UB310F Barn, kultur, globalisering (grundnivå)
UB403F Barn, kultur, globalisering (avancerad nivå)
UE2079 Lek, äventyr och rörelse
UE2097 Fritidshemmets pedagogik

 

Program som är öppna för sen anmälan

LGFRY Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik

LGFRY

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form

LFÖRY Förskollärarprogrammet