Samverkan

Samverkansnyheter

  • Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap (tidsbegränsad anställning) 2018-01-18 Sista ansökningsdag: 2018-02-01. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik. Nu söker vi en Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap.
  • Uppsatstävling om innovation 2017-12-20 Nytt&Nyttigt belönar studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. Tävlingen arrangeras av ESBRI och VINNOVA.
  • Profilseminarium - Språk och politik 2017-10-31 Språket är inte bara ett av politikens instrument utan i själva verket förutsättningen för politikens existens. Analysen av politiska budskap är en mångfacetterad forskningsuppgift.
  • Sök pengar till ditt forskningsprojekt 2017-10-31 Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2018.