Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

 

Utbildning för handledning i förskola

 

För dig som vill kunna handleda förskollärarstudenter i förskolans verksamhet erbjuder vi kursen:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildninig förskolan, 7,5 hp.

Kursen ges på kvartsfart (25%) under en termin. Kursen startar både höst- och vårterminer.

VFU i förskollärarutbildningarna

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ingår i följande förskollärarutbildningar:

Alla VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, Förskollärarprogrammet, 3 hp, (UB105Y)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet, 6 hp, (UB211Y)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet, 6 hp (UB32VY)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet, 7,5 hp (UB41VY)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet, 7,5 hp (UB61VY)

Alla VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet för barnskötare

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet för barnskötare, 7,5 hp (UB01VS)
Verksamhetsförlagd utbildning VFU II, 7,5 hp (UB02VS)

VFU-kurser inom Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbilding

Mer information om VFU

Läs mer om VFU och lärarprogrammets uppbyggnad samt samarbetet mellan Stockholms universitet och kommunerna via Lärarutbildningsportalens hemsida om VFU: www.su.se/vfu.

Läs även VFU-handbok för lärarstudenter vid förskollärarprogrammet