Samverkan

Samverkansnyheter

  • Forskning om digitalt matematikspel får bidrag 2017-12-13 Forskningsledare Susanne Kjällander, fil.dr,BUV, Stockholms universitet får Skolforskningsinstitutets bidrag för projekt om digitala verktyg.
  • Profilseminarium - Språk och politik 2017-10-31 Språket är inte bara ett av politikens instrument utan i själva verket förutsättningen för politikens existens. Analysen av politiska budskap är en mångfacetterad forskningsuppgift.
  • Sök pengar till ditt forskningsprojekt 2017-10-31 Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2018.
  • Beslut om nationell digitaliseringsstrategi för skolan 2017-10-20 Regeringen har beslutat om en strategi för skolan om digitaliserring. Läs sammanfattning och få länk till pressmedelande från regeringskansliet.
  • Ny lektor på FUFF – Sara Backman Prytz 2017-10-05 Efter tio år har Sara bytt miljö. Enligt henne är det bra att vara lite rörlig och få miljöombyte och möta nya människor. Sara kommer att undervisa i den historiska kursen på förskollärarprogrammet. Den röda tråden går mellan utbildningshistoria, genusvetenskap och barn- och ungdomshistoria.
  • Skolforum 2017 - Ge alla samma chans 2017-10-26 När lärare och skolledare möts och inspireras utvecklas skolan. Tema 2017: Ge alla samma chans - för en likvärdig skola.