Samverkan

Man i förskola

Konferens i samverkan med Stockholms stad

Förskolesummit 14-15 juni 2017

Ett evenemang för dig som är verksam inom förskolan. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen företräds på plats av flera intressanta föreläsare. Du kommer även att träffa oss vid vår monter.
Anmäl dig senast den 19 maj.