Stockholms universitet är miljöcertifierat sedan år 2014 och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågor och att miljöhänsyn är en del i universitetets och institutionens vardagliga arbetet.

Läs mer om vad certifieringen innebär eller se filmen där Stockholms universitets miljökoordinator berättar på Miljöwebben

Miljöarbete vid institutionen

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar systematiskt med att minska verksamhetens miljöpåverkan enligt universitetets miljöriktlinjer och det är prefekten som är ytterst ansvarig för att institutionen följer dessa riktlinjer.

Institutionens har en miljörepresentant som arbetar fram en miljöhandlingsplan som sedan beslutas av institutionsstyrelsen. Planen innehåller miljömål samt åtgärder för hur dessa måla ska uppnås. Årligen sker en uppföljning och redovisning av hur institutionen arbetat och uppnått de uppsatta målen. 

Exempel på miljömål som institutionen arbetar med:

  • effektivisera institutionens energianvändning
  • minska på resandet genom att öka andelen resfria möten och öka graden av miljövänliga resor i arbetet
  • ställa miljökrav vid upphandling och inköp, när så är möjligt
  • ge alla medarbetare en god kunskapsgrund, förståelse och motivation för hur man på bästa sätt kan bidra till att minska institutionens miljöbelastning
  • minska institutionens pappersförbrukning, så långt det är möjligt
  • samt öka graden av källsorterat avfall och minska produktion av avfall så mycket som möjligt.

Institutionens miljörepresentant

Om du har frågor om institutionens miljöarbete eller vill komma med synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgäder, vänligen kontakta institutionens miljörepresentant:

Emma Jansson

Rum: 209 (Fresacti Hagväg 20B)
Telefon: 08-120 762 53
E-post: emma.jansson@buv.su.se

Miljöhandlingsplan

Institutionens Miljöhandlingsplan finns tillgänglig via institutionens intranät på Mondo i mondorum "BUV".

Läs mer om hela Stockholms universitets miljöarbete via Miljöwebben.