Läs hela intervjun med Christian Eidevald i tidningen Förskolan