Läs mer om stipendiet i artikel i tidningen "Vi i Sollentuna"

Intresse för stipendiet anmäler du till barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun senast den 1 maj 2017.