Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsvetenskap, inklusive doktorandprojekt.

Kontaktpersoner

De båda professorerna Ann-Christin Cederborg och Nihad Bunar ansvarar för de flesta projekten inom området. De har även ett flertal doktorander knutna till projekten.

Docent Rickard Jonsson har en annan vinkling där han undersöker förortsslang och det åtråvärda svenska.

Avhandlingen "Swedish as multiparty work: Tailoring talk in a second language classroom" gavs ut av postdoktor Anna Åhlund tidigare i år.

Doktorander

  • Barn och deras familjer som söker asyl, Lisa Ottosson
  • Ensamkommande barn och ungdomar, Farhad Jahanmahan
  • Ensamkommande barn som söker asyl, Daniel Hedlund
  • Sociala rättigheter för asylsökande barn, Sandra Karlsson
  • Nyanlända och lärande – en tvärvetenskaplig studie om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan, Nihad Bunars projekt med doktorand Jenny Nilsson Folke
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.

Föreläsningar på webben

Några publikationer

Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. Nihad Bunar (red.)

Värst i klassen : berättelser om stökiga pojkar i innerstad och förort. Rickard Jonsson.

Media

Några av de artiklar forskare från institutionen medverkat i hittills under 2015: