Programmet börjar kl 10.00 i Aula Magna med en gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter.

09.30 Kårsdraget spelar utanför entrén till Aula Magna  

10.00 Stora hörsalen, Aula Magna

 
  • Prorektor hälsar välkommen tillsammans med studentkåren.
  • Utbildningsvetenskaplig kärna
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Centrala lärarstudentrådet
  • Lärarstudenternas klubbmästeri
  • Medieverkstaden
  • Kom igång med IT och biblioteket
  • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
  • Studenthälsa

12.00-13.00  LUNCH

13.00-15.30 Introduktionsdagen för Förskollärarprogrammet

13.00-16.00 Introduktionsdagen för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem