En etnografisk studie som tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa: Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike.

Studiens fokus ligger på hur lärare begripliggör och brottas med sitt uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning.

Jannete Hentati. Foto: Roger Olsson
Jannete Hentati. Foto: Roger Olsson

Opponent: Kristina Gustafsson, docent, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

När: 08 september 2017 10:00 - 12:00

Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

Läs mer på Socialantropologiska institutionen