Ladda ner dokument till din lokala dator innan 25 april

Av säkerhetsskäl kan du från och med den 25 april bara logga in på den äldre versionen av VFU-portföljen om du befinner dig på campusområdet för Stockholms universitet.

Du som är tidigare student eller VFU-handledare och har dokument eller uppgifter som du vill spara ner för att kunna använda efter den 25 april uppmanas därför att ladda ner dessa till din lokala dator.

Mer information om VFU-portföljen via Lärarutbildningsportalen