Huvudredaktörer:

Rebecca Gustafsson Aplehag

Kaj Ranén (föräldraledig)

Ylva Carlsdotter (vik. kommunikatör)

Niklas Norberg

Helena Fjelkner (föräldraledig)

 

Kontakt:

info@buv.su.se