Information och tips på postdoc-finansiering

Thais Machado Borges (Forskningsservice, SU) kommer att informera om viktiga forskningsfinansiärer för genusforskare och Silje Lundgren (forskningskoordinator, LiU), kommer att ge konkreta tips inför ansökningsskrivande. Silje har stor erfarenhet av att stötta genusforskare i ansökningsprocesser.

Särskilt fokus kommer att ligga på postdoc-finansiering.

Fika serveras.