Välkomstdagen för nya studenter vid Stockholms universitet

Se även separat information om introduktionsdag för lärarutbildningar: