Lärarutbildning

Introduktionsdag för nya grundlärare i fritidshem

EVENEMANG

Datum: 25 augusti 2017 10:00 - 25 augusti 2017 16:00
Plats: Aula Magna och sedan Hörsal 5 i Södra huset (hus B), Frescati

Fredagen den 25 augusti 2017 hålls en introduktionsdag för nya lärarstudenter. För dig som ska gå Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete fritidshem börjar dagen kl. 10.00 i Aula Magna och fortsätter sedan kl. 13.00-16.00 i hörsal 5, Södra huset (hus B).

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter

Tid: Klockan 10.00-12.00
Plats: Aula Magna, Höger sal, Frescati, tunnelbana Universitetet.

Läs hela programmet för den gemensamma introduktionen för lärarstudenter

12.15-13.00 Lunch på egen hand

Introduktion för
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Tid: Klockan 12.45-16.00
Plats: Hörsal 5, plan 3, Södra huset (hus B), Frescati, tunnelbana Universitetet.

Från kl. 12:45 Registrering och mottagning

 • Kl. 13.00 Presentation av Grundlärarprogrammet - fritidshem,
  studierektor Anna-Lena Ljusberg
 •  Välkommen till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,
   prefekt Mats Börjesson
 • Introduktion samt presentation av lärarna,
  studierektor och programansvarig Anna-Lena Ljusberg
 • Kort föreläsning med Richard Jonsson, professor i barn- och ungdomsvetenskap
 • Kl. 14.00-14.15 Paus
 • Studie- och karriärvägledning, studieadministration och internationalisering,
  Sebastian Andersson studievägledare, Norah Shangir kursadministratör, Malin Håkansson internationel koordinator.
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
  VFU-studierektor Ulrika Munck Sundman
 • Kl.14:50-15.00 Bensträckare och diskutera med din bänkgranne om bild, musik eller idrott
 • Information från lärare i bild, musik och idrott,
  Maria Pemsel (musik), Mimmi Larsson (bild) och John Hellström (idrott)
 • Studentinflytande och studiesociala aktiviteter,
  BUV:s studentråd och Lärarstudenternas klubbmästeri
 • Kl. 16.00 Avslutning samt ”vi syns på måndag”.

__________________________________________

Grillkväll för nya lärarstudenter

Från klockan 16.00 är det grillkväll för alla nya lärarstudenter på campus Frescati. Arrangör är Lärarstudenternas klubbmästeri (LäSKM)

___________________________________________

Läs mer

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Studentinflytande och studentkår vid institutionen

Ny student vid Barn- och  ungdomsvetenskapliga institutionen

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 318
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta: Studentexpeditionen

Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Har separat besöksadress och postadress, samt egen studentexpedition och studievägledning.
Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Ann-Christin Cederborg
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Nihad Bunar

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook