Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Gemensam introduktion för samtliga lärarutbildningar

Tid: Klockan 10:00-12:00.
Plats: Aula Magna, höger sal, Frescati, tunnelbanestation Universitetet

Läs hela programmet för den gemensamma introduktionen för lärarstudenter

Fortsatt introduktionsdag för Förskollärarprogrammet och Förskollärarprogrammet inom Utländska lärare vidareutbildning (ULV)

Tid: Klockan 13:00-15:30.
Plats: Hörsal 2, Södra huset (hus A), Frescati, tunnelbanestation Universitetet.

Program för eftermiddagen

Välkommen till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och
Stockholms universitet
Prefekt Mats Börjesson
Studierektor Anna Westberg Broström
Programansvarig Christian Eidevald

Om utbildningen – en förberedelse för förskolläraryrket!
Avdelningsföreståndare Anna Palmer (Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning)

Om registreringar, studentexpeditionen, ”Mina studier” och lärplattformen Mondo
Kursadministrationen

Fika på egen hand  kl. 14.00–14.15

En flygande start på förskollärarprogrammet!
Anna Westberg Broström och Anna Palmer

Studie- och karriärvägledning och möjligheter till utbytesstudier
Studie- och karriärsvägledare Maria Forssell och Internationell koordinator Malin Håkansson

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Studierektor för VFU Ulrika Munck Sundman

Studentrådet/kåren - presentation

Avslutning
Kl. 15.20-15.30

___________________________________________

Grillkväll för nya lärarstudenter

Från klockan 16.00 är det grillkväll för alla nya lärarstudenter på campus Frescati. Arrangör är Lärarstudenternas klubbmästeri (LäSKM)

___________________________________________

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Studentinflytande, studentkår och studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Ny student vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen