Showtime - visning av studenters appar gjorda för förskolebarn

Studenter och handledare är varmt välkomna till förskollärarstudenternas visning av appar som de skapat för förskolebarn under kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, 22,5 hp. 

Tid: kl. 13.30 -15.00
Plats: G-salen, Svante Arrhenius väg 20C, Arrheniuslaboratorierna, hus F, Frescati.

Introduktion till kursen VFU IV inom Förskolläraprogrammet

Välkommen till ett introduktionsseminarium som är för både studenter och handledare.

Tid: kl. 15.00-16.00
Plats: G-salen, Svante Arrhenius väg 20C, Arrheniuslaboratorierna, hus F, Frescati.

Kontakt

Studierektor för VFU vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
Ulrika Munck Sundman
e-post: vfu@buv.su.se