Vi har alla ett ansvar för att samhället utvecklas i hållbar riktning, för förskolans ansvar är kanske extra stort. I förskolan möter pedagogerna varje dag alla de barn som ska bli framtidens konsumenter, makthavare och föräldrar... Därför är det redan på den här nivån viktigt att arbete med lärande för hållbar utveckling. Så hur ska vi då ta oss an hållbarbetsfrågorna i förskolan på ett konkret och vardagsnära sätt?

Målgrupp: Förskollärarstudenter, förskolepedagoger, barnskötare, förskolechefer och andra intresserade inom skolan.

Arrangörer: Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan i samarbete med Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Anmälan

Anmäl dig senast måndag den 30 januari.

Mer information och anmälan

Inbjudan kommer senare/se länk ovan.