Fotograf: Eva Dalin.
Fotograf: Eva Dalin.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen anordnar tillsammans med studenter på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet – fritidshem en avslutningshögtid.

När: Måndag 12 juni 2017.
Tid: kl. 15.30-17.00, med möjlighet till fortsatt mingel efteråt fram till kl. 18.00.
Plats: Aula Magna, högra delen

Program

Talare under avslutningshögtiden:

Ann-Christin Cederborg, prefekt och professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet fritidshem, studierektor och universitetslektor vid avd. för barn- och ungdomsvetenskap

Anna Palmer, programansvarig och universitetslektor vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Maria Pemsel, fil. master i musikpedagogik, högskoleadjunkt i musikdidaktik, vid institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Studenter vid Förskollärarprogrammet

Alumngruppen vid BUV, Agneta Wallander, doktorand vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning samt Linnéa Holmberg, doktorand vid avd. för barn- och ungdomsvetenskap

Konferencier: Mie Josefsson, universitetsadjunkt och doktorand, vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Anmälan

Högtiden är endast för anmälda studenter. Inbjudan skickas ut den 2 maj till alla studenter som läser sista terminen på programmen våren 2017. Sista dag för anmälan är 24 maj.

Läs mer

Håll kontakten och ta del av evenemang - Gå med i alumngrupp BUV

Studentråd BUV på facebook