Tankekartor, flödesscheman och att föhöra sig själv med flashcards

Lär dig hur du:

  • kan strukturera och redigera ditt arbete och idéer och
  • hur du gör det med hjälp av text, bild, video m.m.,
  • skapar egna övningskort (flashcards) som du kan redigera och sedan studera.

Datum: fredag den 31 mars kl. 14.00-15.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset, hur Beta.

 

Talsyntes och visuella lässtöd

Lär dig hur du använder verktyg som:

  • talsyntes ClaroRead Plus
  • digital läslinjal
  • färgfilter för skärm

Datum: fredag den 28 april kl. 14.00-15.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset, hur Beta.


Anmälan och frågor

Om du har frågor eller vill anmäla dig till föreläsningarna mejla till e-post: erika.lempke@su.se