Talsyntes och visuella lässtöd

Lär dig hur du använder verktyg som:

  • talsyntes ClaroRead Plus
  • digital läslinjal
  • färgfilter för skärm

Datum: fredag den 28 april kl. 14.00-15.00
Plats: Ekosalen, Studenthuset, hur Beta.

Anmälan och frågor

Om du har frågor eller vill anmäla dig till föreläsningarna mejla till e-post: erika.lempke@su.se