Karin Rönnerman, Göteborgs universitet föreläser om Aktionsforskning - den historiska utvecklingen och idag. 

"Aktionsforskning innebär att forskare och praktiker deltar i en gemensam process där respektive kunskapsfält berikar varandra för en förståelse av praktiken och de sammanhang i vilken praktiken ingår i. I dessa processer är lärares kollektiva lärande och handlingar i praktiken av särskilt intresse där ett mellanledarskap fokuseras. Den teoretiska inramningen utgörs av praktikteorier." Karin Rönnerman