Tema Genus - Feministisk pedagogik.

Läs mer om Edyta Just på Linköping universitets hemsida.