Från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen deltar bland annat Anne-Li Lindgren, Christian Eidevald, Ingrid Engdahl, Susanne Kjällander, Hillevi Lenz-Taguchi och Anna Palmer som föreläsare. Du har även möjlighet att träffa oss vid vår monter, där vi kommer att berätta mer om bland annat våra masterutbildningar.

Hela programmet finns att ta del av på:

www.forskolesummit.se/program