Mats Trondman kommer att hålla två föreläsningar där alla alumner är välkomna att delta.

Generationer och relationer: om relationsgrammatik

09:00 – 12:00 den 26/9 i BOT 320

Innehåll

Föreläsningen introducerar temat ”generationer och relationer” samt vad Trondman benämner ”relationsgrammatik”.

 

Natalitetens frågor: Vuxenroll, auktoritet och kris i uppfostran

09:00 – 12:00 den 24/10 i BOT 320

Innehåll

Föreläsningen introducerar den politiske teoretikern Hannah Arendts förståelse av vad barns uppväxt kräver och auktoritet. Hit hör frågor om vuxenroll och huruvida vi har, och i så fall varför, en kris i barnuppfostran. Därtill analyseras författaren Helena Bergströms och illustratören Annika Samuelssons böcker om kattflickan Snurran.